Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 5730
Facade 2576
Builder 2675
Struktura OS 8195
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 4814
Testovací plán 1706
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 4750
Řízení rizik 2077
Řízení projektu 1892
Plánování projektu 3479
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 2475
Čtyřvrstvá architektura 2131
OCL (Object Constraint Language) 4510
Formální metody 2930
Disciplína sběr a analýza požadavků 4327
Správa paměti 2847
Objektově orientované paradigma. 5078
Observer 2922
Kompozit 2958
Singleton 2770
Abstract factory 3020
Mapování UML diagramů na kód 6169
Návrhové vzory 9110
Struktura překladače 5923
Překladač 5909
Deklarativní programování 6067
Návrh implementace 8149
Specifikace požadavků 12317
Softwarový proces 12094
Konečné automaty 8756
Reprezentace konečných automatů 4926
Nedetermistický konečný automat 1880
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 3488
Regulární výrazy 6435
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 8352
Zásobníkové automaty 6727
Bezkontextové gramatiky 9975
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 8566
Složitost algoritmů 10518
Turingovy a RAM stroje 13148
Třída PTIME 5912
Třída NPTIME 6494
Třída NP-úplných problémů 6715
Operace s relacemi 4914
Typy binárních relací 6464
Relace 7372
Algebra 7362
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 8571
Predikátová logika I.řádu 7231
Logické zákony 3669
Výroková logika (VL) 6944
Matematická logika 2757
Obecná rezoluční metoda a logické programování 9318
Datová vrstva IS 5598
Distribuováne SŘBD 4723
Objektový datový model 8277
Indexy 5659
Datové struktury 6819
Procedurální rozšíření SQL 6367
Řízení souběhu transakcí, zamykání 5633
Transakční analýza 5523
Transakce 5945
Normální formy 11225
Funkční závislosti 15691
Dekompozice 8827
Relační datový model 12281
SQL 5107
Funkční analýza 12831
UML (Unified Modeling Language) 21279
Modelování databázových systémů 6573
Datová analýza a konceptuální model 15269
Komprese obrázků 6756
Systém barev v počítačové grafice 6999
Výstupy grafické informace 3785
Oktanové stromy 2996
BSP stromy 2743
CSG reprezentace tělesa * 3002
Reprezentace tělesa hranici 2410
Geometrické a objemové modelování * 2636
Open GL * 2208
Křivky v počítačové grafice 4851
Polcha * 965
Křivky 3566
Spojitost křivek 4468
Projektivní prostor 3581
Afinní prostor 4152
Výpočet osvětlení 4693
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3192
Šrafování a vyplňování oblasti 2182
Ořezávání úseček a polygonů 2137
Směrování v sítích 7353
Adresování IP 4792
Šifrování a autentizace 3759
Stavový firewall 4294
Sdílení přístup ke kanálu 5468
Protokolová rodina TCP/IP 5692
Architektura mikroprocesorů 8751
Útoky 5683

Podkategorie

Kam dál?