Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 6527
Facade 2938
Builder 3018
Struktura OS 9261
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 5308
Testovací plán 1937
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 5395
Řízení rizik 2330
Řízení projektu 2157
Plánování projektu 3971
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 2749
Čtyřvrstvá architektura 2401
OCL (Object Constraint Language) 4972
Formální metody 3239
Disciplína sběr a analýza požadavků 4843
Správa paměti 3176
Objektově orientované paradigma. 5598
Observer 3222
Kompozit 3252
Singleton 3091
Abstract factory 3330
Mapování UML diagramů na kód 6817
Návrhové vzory 10011
Struktura překladače 6422
Překladač 6400
Deklarativní programování 6695
Návrh implementace 8956
Specifikace požadavků 13484
Softwarový proces 13078
Konečné automaty 9621
Reprezentace konečných automatů 5516
Nedetermistický konečný automat 2051
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 3737
Regulární výrazy 7078
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 8978
Zásobníkové automaty 7294
Bezkontextové gramatiky 10979
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 9203
Složitost algoritmů 11510
Turingovy a RAM stroje 14124
Třída PTIME 6492
Třída NPTIME 7071
Třída NP-úplných problémů 7464
Operace s relacemi 5482
Typy binárních relací 7035
Relace 8259
Algebra 8099
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 9195
Predikátová logika I.řádu 7919
Logické zákony 4110
Výroková logika (VL) 7691
Matematická logika 3063
Obecná rezoluční metoda a logické programování 10220
Datová vrstva IS 6152
Distribuováne SŘBD 5193
Objektový datový model 9027
Indexy 6291
Datové struktury 7414
Procedurální rozšíření SQL 7002
Řízení souběhu transakcí, zamykání 6182
Transakční analýza 6055
Transakce 6518
Normální formy 12866
Funkční závislosti 17515
Dekompozice 9548
Relační datový model 13588
SQL 5746
Funkční analýza 13800
UML (Unified Modeling Language) 23618
Modelování databázových systémů 7111
Datová analýza a konceptuální model 16561
Komprese obrázků 7352
Systém barev v počítačové grafice 7730
Výstupy grafické informace 4172
Oktanové stromy 3260
BSP stromy 3011
CSG reprezentace tělesa * 3311
Reprezentace tělesa hranici 2700
Geometrické a objemové modelování * 2896
Open GL * 2483
Křivky v počítačové grafice 5297
Polcha * 1100
Křivky 3954
Spojitost křivek 4871
Projektivní prostor 4222
Afinní prostor 4660
Výpočet osvětlení 5162
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3647
Šrafování a vyplňování oblasti 2446
Ořezávání úseček a polygonů 2420
Směrování v sítích 8231
Adresování IP 5259
Šifrování a autentizace 4141
Stavový firewall 4766
Sdílení přístup ke kanálu 5894
Protokolová rodina TCP/IP 6165
Architektura mikroprocesorů 9602
Útoky 6086

Podkategorie

Kam dál?