Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 7076
Facade 3217
Builder 3277
Struktura OS 10579
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 5788
Testovací plán 2085
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 6192
Řízení rizik 2504
Řízení projektu 2347
Plánování projektu 4421
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 2960
Čtyřvrstvá architektura 2631
OCL (Object Constraint Language) 5564
Formální metody 3443
Disciplína sběr a analýza požadavků 5683
Správa paměti 3444
Objektově orientované paradigma. 6388
Observer 3464
Kompozit 3521
Singleton 3354
Abstract factory 3614
Mapování UML diagramů na kód 7329
Návrhové vzory 11862
Struktura překladače 6906
Překladač 6740
Deklarativní programování 7572
Návrh implementace 9588
Specifikace požadavků 14799
Softwarový proces 14156
Konečné automaty 10355
Reprezentace konečných automatů 5940
Nedetermistický konečný automat 2247
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 4141
Regulární výrazy 7930
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 9498
Zásobníkové automaty 8029
Bezkontextové gramatiky 11892
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 9781
Složitost algoritmů 12758
Turingovy a RAM stroje 14995
Třída PTIME 6897
Třída NPTIME 7499
Třída NP-úplných problémů 8314
Operace s relacemi 5915
Typy binárních relací 7724
Relace 9018
Algebra 8910
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 9958
Predikátová logika I.řádu 8528
Logické zákony 4778
Výroková logika (VL) 8752
Matematická logika 3387
Obecná rezoluční metoda a logické programování 11434
Datová vrstva IS 6628
Distribuováne SŘBD 5720
Objektový datový model 9843
Indexy 7636
Datové struktury 7924
Procedurální rozšíření SQL 7550
Řízení souběhu transakcí, zamykání 6677
Transakční analýza 6418
Transakce 6981
Normální formy 15008
Funkční závislosti 19305
Dekompozice 10464
Relační datový model 15426
SQL 6415
Funkční analýza 14810
UML (Unified Modeling Language) 26138
Modelování databázových systémů 7511
Datová analýza a konceptuální model 17670
Komprese obrázků 7847
Systém barev v počítačové grafice 8439
Výstupy grafické informace 4509
Oktanové stromy 3492
BSP stromy 3242
CSG reprezentace tělesa * 3569
Reprezentace tělesa hranici 2955
Geometrické a objemové modelování * 3116
Open GL * 2745
Křivky v počítačové grafice 5701
Polcha * 1214
Křivky 4294
Spojitost křivek 5275
Projektivní prostor 5082
Afinní prostor 5286
Výpočet osvětlení 5697
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3879
Šrafování a vyplňování oblasti 2678
Ořezávání úseček a polygonů 2627
Směrování v sítích 9063
Adresování IP 5612
Šifrování a autentizace 4416
Stavový firewall 5260
Sdílení přístup ke kanálu 6232
Protokolová rodina TCP/IP 6595
Architektura mikroprocesorů 10854
Útoky 6374

Podkategorie

Kam dál?