Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 3126
Facade 1500
Builder 1609
Struktura OS 4500
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 2898
Testovací plán 987
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 2510
Řízení rizik 1278
Řízení projektu 1062
Plánování projektu 1656
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 1540
Čtyřvrstvá architektura 1216
OCL (Object Constraint Language) 2395
Formální metody 1204
Disciplína sběr a analýza požadavků 2563
Správa paměti 1734
Objektově orientované paradigma. 3399
Observer 1725
Kompozit 1779
Singleton 1379
Abstract factory 1811
Mapování UML diagramů na kód 4351
Návrhové vzory 5152
Struktura překladače 4042
Překladač 3728
Deklarativní programování 3996
Návrh implementace 5732
Specifikace požadavků 8062
Softwarový proces 8237
Konečné automaty 5891
Reprezentace konečných automatů 3277
Nedetermistický konečný automat 1267
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 2476
Regulární výrazy 4149
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 5839
Zásobníkové automaty 4547
Bezkontextové gramatiky 6554
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 5305
Složitost algoritmů 6990
Turingovy a RAM stroje 9093
Třída PTIME 4314
Třída NPTIME 4627
Třída NP-úplných problémů 4464
Operace s relacemi 3505
Typy binárních relací 4605
Relace 5184
Algebra 4788
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 6076
Predikátová logika I.řádu 4432
Logické zákony 2207
Výroková logika (VL) 4250
Matematická logika 1622
Obecná rezoluční metoda a logické programování 6000
Datová vrstva IS 3791
Distribuováne SŘBD 3375
Objektový datový model 5581
Indexy 3520
Datové struktury 4789
Procedurální rozšíření SQL 4024
Řízení souběhu transakcí, zamykání 3746
Transakční analýza 3895
Transakce 3944
Normální formy 6230
Funkční závislosti 10547
Dekompozice 5964
Relační datový model 7183
SQL 3089
Funkční analýza 9082
UML (Unified Modeling Language) 12793
Modelování databázových systémů 4710
Datová analýza a konceptuální model 11280
Komprese obrázků 4174
Systém barev v počítačové grafice 4119
Výstupy grafické informace 2550
Oktanové stromy 2007
BSP stromy 1812
CSG reprezentace tělesa * 1928
Reprezentace tělesa hranici 1584
Geometrické a objemové modelování * 1745
Open GL * 1464
Křivky v počítačové grafice 3150
Polcha * 569
Křivky 2207
Spojitost křivek 2977
Projektivní prostor 2055
Afinní prostor 2431
Výpočet osvětlení 3231
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 2079
Šrafování a vyplňování oblasti 1399
Ořezávání úseček a polygonů 1388
Směrování v sítích 4428
Adresování IP 3188
Šifrování a autentizace 2434
Stavový firewall 2811
Sdílení přístup ke kanálu 3931
Protokolová rodina TCP/IP 4000
Architektura mikroprocesorů 5098

Podkategorie

Kam dál?