Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 3023
Facade 1434
Builder 1541
Struktura OS 4216
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 2740
Testovací plán 912
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 2354
Řízení rizik 1216
Řízení projektu 1005
Plánování projektu 1506
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 1445
Čtyřvrstvá architektura 1161
OCL (Object Constraint Language) 2219
Formální metody 1135
Disciplína sběr a analýza požadavků 2387
Správa paměti 1654
Objektově orientované paradigma. 3242
Observer 1665
Kompozit 1717
Singleton 1317
Abstract factory 1734
Mapování UML diagramů na kód 4200
Návrhové vzory 4970
Struktura překladače 3866
Překladač 3626
Deklarativní programování 3881
Návrh implementace 5538
Specifikace požadavků 7691
Softwarový proces 7838
Konečné automaty 5637
Reprezentace konečných automatů 3149
Nedetermistický konečný automat 1208
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 2415
Regulární výrazy 3987
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 5656
Zásobníkové automaty 4400
Bezkontextové gramatiky 6324
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 5139
Složitost algoritmů 6741
Turingovy a RAM stroje 8896
Třída PTIME 4229
Třída NPTIME 4502
Třída NP-úplných problémů 4333
Operace s relacemi 3417
Typy binárních relací 4487
Relace 5020
Algebra 4648
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 5780
Predikátová logika I.řádu 4221
Logické zákony 2102
Výroková logika (VL) 4118
Matematická logika 1553
Obecná rezoluční metoda a logické programování 5765
Datová vrstva IS 3685
Distribuováne SŘBD 3274
Objektový datový model 5378
Indexy 3385
Datové struktury 4618
Procedurální rozšíření SQL 3875
Řízení souběhu transakcí, zamykání 3638
Transakční analýza 3779
Transakce 3789
Normální formy 5947
Funkční závislosti 10142
Dekompozice 5713
Relační datový model 6778
SQL 2979
Funkční analýza 8722
UML (Unified Modeling Language) 12164
Modelování databázových systémů 4552
Datová analýza a konceptuální model 10866
Komprese obrázků 3988
Systém barev v počítačové grafice 3956
Výstupy grafické informace 2460
Oktanové stromy 1936
BSP stromy 1743
CSG reprezentace tělesa * 1866
Reprezentace tělesa hranici 1526
Geometrické a objemové modelování * 1690
Open GL * 1421
Křivky v počítačové grafice 3043
Polcha * 547
Křivky 2141
Spojitost křivek 2876
Projektivní prostor 1984
Afinní prostor 2354
Výpočet osvětlení 3139
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 2015
Šrafování a vyplňování oblasti 1355
Ořezávání úseček a polygonů 1335
Směrování v sítích 4200
Adresování IP 3077
Šifrování a autentizace 2329
Stavový firewall 2689
Sdílení přístup ke kanálu 3769
Protokolová rodina TCP/IP 3854
Architektura mikroprocesorů 4902

Podkategorie

Kam dál?