Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 7191
Facade 3318
Builder 3365
Struktura OS 11084
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 5976
Testovací plán 2143
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 6756
Řízení rizik 2550
Řízení projektu 2405
Plánování projektu 4533
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 3038
Čtyřvrstvá architektura 2771
OCL (Object Constraint Language) 5726
Formální metody 3512
Disciplína sběr a analýza požadavků 5973
Správa paměti 3553
Objektově orientované paradigma. 6684
Observer 3554
Kompozit 3644
Singleton 3466
Abstract factory 3731
Mapování UML diagramů na kód 7532
Návrhové vzory 12223
Struktura překladače 7068
Překladač 6853
Deklarativní programování 7822
Návrh implementace 9865
Specifikace požadavků 15401
Softwarový proces 14581
Konečné automaty 10606
Reprezentace konečných automatů 6049
Nedetermistický konečný automat 2339
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 4251
Regulární výrazy 8375
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 9695
Zásobníkové automaty 8357
Bezkontextové gramatiky 12216
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 9978
Složitost algoritmů 13180
Turingovy a RAM stroje 15264
Třída PTIME 7066
Třída NPTIME 7661
Třída NP-úplných problémů 8548
Operace s relacemi 6078
Typy binárních relací 7979
Relace 9307
Algebra 9157
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 10224
Predikátová logika I.řádu 8719
Logické zákony 4992
Výroková logika (VL) 9014
Matematická logika 3507
Obecná rezoluční metoda a logické programování 11751
Datová vrstva IS 6795
Distribuováne SŘBD 5873
Objektový datový model 10137
Indexy 7835
Datové struktury 8233
Procedurální rozšíření SQL 7791
Řízení souběhu transakcí, zamykání 6832
Transakční analýza 6550
Transakce 7190
Normální formy 15847
Funkční závislosti 20096
Dekompozice 10846
Relační datový model 16220
SQL 6604
Funkční analýza 15160
UML (Unified Modeling Language) 27362
Modelování databázových systémů 7645
Datová analýza a konceptuální model 18076
Komprese obrázků 8090
Systém barev v počítačové grafice 8686
Výstupy grafické informace 4621
Oktanové stromy 3557
BSP stromy 3339
CSG reprezentace tělesa * 3654
Reprezentace tělesa hranici 3023
Geometrické a objemové modelování * 3171
Open GL * 2815
Křivky v počítačové grafice 5831
Polcha * 1243
Křivky 4422
Spojitost křivek 5398
Projektivní prostor 5388
Afinní prostor 5501
Výpočet osvětlení 5874
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3940
Šrafování a vyplňování oblasti 2733
Ořezávání úseček a polygonů 2677
Směrování v sítích 9376
Adresování IP 5730
Šifrování a autentizace 4539
Stavový firewall 5502
Sdílení přístup ke kanálu 6353
Protokolová rodina TCP/IP 6742
Architektura mikroprocesorů 11346
Útoky 6464

Podkategorie

Kam dál?