Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 6903
Facade 3122
Builder 3174
Struktura OS 9947
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 5561
Testovací plán 2026
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 5768
Řízení rizik 2441
Řízení projektu 2281
Plánování projektu 4223
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 2872
Čtyřvrstvá architektura 2530
OCL (Object Constraint Language) 5297
Formální metody 3372
Disciplína sběr a analýza požadavků 5282
Správa paměti 3328
Objektově orientované paradigma. 5940
Observer 3359
Kompozit 3388
Singleton 3229
Abstract factory 3488
Mapování UML diagramů na kód 7104
Návrhové vzory 11370
Struktura překladače 6674
Překladač 6606
Deklarativní programování 7184
Návrh implementace 9319
Specifikace požadavků 14130
Softwarový proces 13657
Konečné automaty 10014
Reprezentace konečných automatů 5761
Nedetermistický konečný automat 2150
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 4004
Regulární výrazy 7500
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 9272
Zásobníkové automaty 7629
Bezkontextové gramatiky 11422
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 9508
Složitost algoritmů 12140
Turingovy a RAM stroje 14581
Třída PTIME 6711
Třída NPTIME 7300
Třída NP-úplných problémů 7900
Operace s relacemi 5724
Typy binárních relací 7414
Relace 8604
Algebra 8521
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 9638
Predikátová logika I.řádu 8254
Logické zákony 4442
Výroková logika (VL) 8332
Matematická logika 3234
Obecná rezoluční metoda a logické programování 10889
Datová vrstva IS 6397
Distribuováne SŘBD 5464
Objektový datový model 9396
Indexy 6773
Datové struktury 7704
Procedurální rozšíření SQL 7280
Řízení souběhu transakcí, zamykání 6440
Transakční analýza 6268
Transakce 6752
Normální formy 13839
Funkční závislosti 18382
Dekompozice 10027
Relační datový model 14472
SQL 6069
Funkční analýza 14333
UML (Unified Modeling Language) 24922
Modelování databázových systémů 7346
Datová analýza a konceptuální model 17153
Komprese obrázků 7642
Systém barev v počítačové grafice 8135
Výstupy grafické informace 4366
Oktanové stromy 3413
BSP stromy 3159
CSG reprezentace tělesa * 3452
Reprezentace tělesa hranici 2871
Geometrické a objemové modelování * 3025
Open GL * 2639
Křivky v počítačové grafice 5518
Polcha * 1177
Křivky 4147
Spojitost křivek 5114
Projektivní prostor 4649
Afinní prostor 4990
Výpočet osvětlení 5468
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3796
Šrafování a vyplňování oblasti 2592
Ořezávání úseček a polygonů 2555
Směrování v sítích 8668
Adresování IP 5479
Šifrování a autentizace 4311
Stavový firewall 5026
Sdílení přístup ke kanálu 6086
Protokolová rodina TCP/IP 6408
Architektura mikroprocesorů 10254
Útoky 6279

Podkategorie

Kam dál?