Builder

Slouží k abstrahování tvorby složitých objektů. A to tak, aby stejné výrobní schéma mohlo být použito pro tvorbu různých objektů. Způsob konstrukce těchto objektů je tedy stejný, jednotlivé kroky se však liší. 

Použití Stavitele je vhodné u rozdílných tříd s podobným procesem konstrukce. Samotné třídy mohou být rozdílné a nezávislé. Tím se liší od Abstraktní továrny, která slouží k tvorbě podobných objektů. 

Konstrukci provádí konkrétní implementace rozhraní Builder, ale proces konstrukce řidí třída Director. 

Příklad:

Klient přijde do fastfoodu a chce hlavní menu. Hlavní menu se skládá z hamburgeru, přílohy a nápoje. Výrobní postup je vždy stejný, jen některé kroky mohou být vynechány nebo zaměněny - někdo si objedná cheeseburger jiný může chtít chickenburger bez nápoje. 

Pracovník na přepážce je directorem - vytváří objednávku a řídí pracovníky. O realizaci jednotlivých kroků se starají různé implementace třídy Builder -např. vytvářeč chickenburger menu, vytvářeč cheeseburger menu, apod. Jejich výsledkem je kompletní produkt - balíček se sestaveným jídlem. Menu je možné odebrat teprve poté, kdy jsou všechny kroky konstrukce dokončeny.

Zjednodušeně: Ke konstrukci jednoho objektu slouží právě jeden Builder, proces konstrukce řídí Direktor, objekt ke konstrukci vybírá klient předáním Builderu Direktoru, po ukončení konstrukce si z Builderu pouze vybere výsledek metodou getResult.

Stavitelů ke konstrukci jednoho objektu může být voláno i více. Například pokud je výsledný produkt Composite může být při jeho konstrukci voláno více stavitelů, případně stejný stavitel několikrát za sebou. Tak je zajištěno například vytváření složitých objektů grafického rozhraní operačního systému.