Normální formy

Normální formy relací (NF) prozrazují jak pěkně je databáze navržena (čím vyšší NF tím lepší :).

Seřazeny sestupně jsou definovány takto:

1. První normální forma definuje tabulky, které obsahují pouze atomické atributy.

Příklady porušení 1.NF:

Adresu oddělenou čárkami (město, ulice, PSČ) zaznamenám v jednom atributu. Náprava je jednoduchá každou část adresy mít v jednom atributu.

Děti osoby zaznamenám jedním atributem, kam vypíšu rodne čísla dětí oddělené třeba čárkou. Jelikož počty dětí se můžou lišit je pro tento případ třeba vazební tabulky.

2. Druhá normální forma je 1NF + každý sekundární atribut je plně závislý na každém klíči schématu.

Tudíž nesmí existovat závislost na podklíči.  

Když AB CD ...pak nesmí být B → C  

3. Třetí normální forma je 2NF + žádný sekundární atribut není tranzitivně závislý na žádném klíči schématu.

Když AB → CD ...pak nesmí C   D  

Příklad porušení 3NF:

Atribut počet obyvatel je tranzitivně závislý (přes atr. město) na klíči.

Příklad porušení 2NF:

Atribut adresa není závislý na všech klíčích FZ, ale pouze na F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Boyce-Coddová normální forma - je-li  funkční závislost (X → Y) ∈ F+ a Y ⊄ X, pak X obsahuje klíč schématu.

BCNF splňuje požadavky 3NF a zároveň nesmí mít závislosti mezi atributy klíče.

Když AB → CD ...pak nesmí C   A  

 

Kam dál?