Logické zákony

Následující seznam pravidel jsou všechno příklady tautologií a ekvivalentních úprav. Používají se například při převodu formule do konjunktivní nebo disjunktivní normální formy. 

Algebraické zákony pro konjunkci, disjunkci a ekvivalenci

Komutativnost ∧, ∨

(A ∧ B) ⇔ (B ∧ A)

(A ∨ B) ⇔ (B ∨ A)

Asociativnost ∧, ∨

(A ∧ (B ∧ C)) ⇔ ((A ∧ B) ∧ C)

(A ∨ (B ∨ C)) ⇔ ((A ∨ B) ∨ C)

Distributivnost ∧, ∨

(A ∧ (B ∨ C)) ⇔ ((A ∧ B) ∨ (A ∧ C))

(A ∨ (B ∧ C)) ⇔ ((A ∨ B) ∧ (A ∨ C))

de Morganova pravidla

¬(A ∧ B) ⇔ ¬A ∨ ¬B

¬(A ∨ B) ⇔ ¬A ∧ ¬B

Zákon dvojité negace

¬(¬A) ⇔ A

Negace implikace

¬(A ⇒ B) ⇔ (A ∧ ¬B)

(A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B)

Zákon transpozice (obměna)

(A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A)

Zápis ekvivalence pomocí implikací (používáme při důkazu ekvivalence)

(A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)) 

(A ⇔ B) ⇔ ((A ∧ B) ∨ (¬A ∧ ¬B)) 

(A ⇔ B) ⇔ ((¬ B)  ( ¬B)) 

Zákon o vyloučeném třetím

A ∨ ¬A

Některé důležité rovnosti algebry výrokové logiky

p ∨ T ⇔ T                  p ∧ T ⇔ p                          ... kde T je tautologie (1)

p ∨ K ⇔ p                  p ∧ T ⇔ p                          ... kde K je kontradikce (0)

p ∨ p ⇔ p                  p ∧ p ⇔ p    

Kam dál?