Polcha *

Rovnice - explicitní  - z = f(x,y) 

implicitní - F(x,y,z)

parametrická - x = fx(u,v), y = fy(u,v), z = fz(u,v). Zadaná vektorově: R(t) = [fx(u,v), fy(u,v), fz(u,v)]

Rozlišujeme několik základních ploch:

 1. Plochy zadané dvěmi okrajovými křivkami
  • Bilineární - dvě křivky proti sobě spojené přímkami
  • Bikubicka - dvě křivky proti sobě spojené polynomem třetího stupně (kubickou funkcí)
 2. Plochy zadané čtyřmi okrajovými křivkami
  • Coonsová bilineární plocha
  • Coonsová bikubická plocha
 3. Plochy zadané body
  • Beziérová plocha
  • Coonsová B-spline plocha
 4. Technické plochy
  • Konoidy - plochy vzniklé spojením dvou křivek přímkami
  • Obálky jednoparamertrických soustav plochy
  • Spádové plochy
Kam dál?