Normální formy formulí výrokové logiky

Literál je ten nejmenjší výrokový symbol nebo jeho negace.           Př.: p, ¬r, ...

Elementární konjunkce (EK) je konjunkce literálů.                       Př.: p ∧ r, p ∧ ¬p, ...

Elementární disjunkce (ED) je disjunkce literálů.                         Př.: p ∨ r, p ∨ ¬p, ...

Úplná elementární konjunkce (ÚEK) je elementární konjunkce, ve které se každý symbol z dané množiny výrokových symbolů vyskytuje právě jednou.                                                  Př.: p  ¬q

Úplná elementární disjunkce (ÚED) je elementární disjunkce, ve které se každý symbol z dané množiny symbolů vyskytuje právě jednou.                                                               Př.: p  ¬q

Disjunktivní normální forma (DNF) dané formule je ekvivalentní tvar formule mající tvar disjunkce elementárních konjunkcí.                                                                                  Př. DNF: (p  p)  (¬ ¬r), p  ¬p

Konjunktivní normální forma (KNF) dané formule je ekvivalentní tvar formule mající tvar konjunkce elementárních disjunkcí.                                                                                   Př. KNF: (r  p)  (¬ p)

Úplná disjunktivní normální forma (UDNF) dané formule je ekvivalentní tvar formule mající tvar disjunkce úplných elementárních konjunkcí.                                                             Př. UDNF: (p  q)  (¬ ¬q)  ...z množiny {p,q}

Úplná konjunktivní normální forma (UKNF) dané formule je ekvivalentní formule mající tvar konjunkce úplných elementárních disjunkcí.                                                               Př. UKNF: (¬ q)  (¬ p)  ...z množiny {p,q} 

ÚDNF a UKNF dané formule nazýváme kanonickými (standardním) tvary této formule.  

 

Jak nalézt UDNF a UKNF?

(1) Buď můžeme tvar vytvořit pomocí ekvivalentních úprav:

     Př.: ¬(p É q)  ¬(¬p ∨ q)  (p  ¬q) ...UDNF [p ∨ (q ∧ ¬q)]  [¬q ∨ (p ∧ ¬p)] 

            ⇔ (p ∨ q)  (p ∨ ¬q)  (¬p ∨ ¬q)  ...UKNF

 

(2)  Nebo pomocí tabulky:

      Př.:  ¬(p É q)

 - vytvoříme si pro formuli pravdivostní tabulku a na konci vytvoříme další 2 sloupce pro úplnou konjunktivní formu a úplnou disjunktivní formu

- postupujeme tak, že tam kde vyšla 1 (pro model formule) vyplníme do UEK formuli, kterou jsme vytvořili na základě valuací výrokových symbolů v 1. a 2. sloupci a spojili pomocí konjunkce 

- při hledání UED, tam kde nám vyšla 0 vyplníme formuli z negovaných valuací výrokových symbolů p a q a spojíme disjunkcí  

 

      UDNF:  p ∧ ¬q                                        ...vypíšeme všechny UEK spojené disjunkcí

      UDNF:  (¬p ∨ ¬q)  (p ∨ ¬q) ∧ (p ∨ q)     ...vypíšeme všechny UED spojené konjukncí              

 

 

Kam dál?