Micro:bit bugina

Následující kód rozpohybuje buginu do všech stran. Po stisku tlačítka B objede čtverec (dozadu, doprava,dopředu a dolů). Místo funkce animPausa, lze použít obyčejné čekej(4000). Jde o čas po který se buguna pohybuje daným směrem. Je třeba rozšíření Wukong.

Javascriťácký kod zde:

input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  wuKong.mecanumStop()
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  wuKong.mecanumStop()
  wuKong.mecanumRun(wuKong.RunList.Front, 20)
  basic.pause(2000)
  wuKong.mecanumStop()
  wuKong.mecanumRun(wuKong.RunList.right, 20)
  basic.pause(2000)
  wuKong.mecanumStop()
  wuKong.mecanumRun(wuKong.RunList.rear, 20)
  basic.pause(2000)
  wuKong.mecanumStop()
  wuKong.mecanumRun(wuKong.RunList.left, 20)
  basic.pause(2000)
  wuKong.mecanumStop()
})
wuKong.mecanumWheel(
wuKong.ServoList.S2,
wuKong.ServoList.S4,
wuKong.ServoList.S1,
wuKong.ServoList.S3
)
basic.showLeds(`
  # . . . #
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  # . . . #
  `)
basic.pause(100)
basic.showArrow(ArrowNames.East)
Kam dál?