Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků.

Klasifikace požadavků

 • Funkční požadavky - co bude systém dělat
 • Nefunkční požadavky - různá omezení na systém (přesnost, bezpečnost, výkon)

 • Primární požadavky - získány od stakeholderů
 • Odvozené požadavky - odvozeny od primárních požadavků

 • Uspořádání na základě rolí - uživatelské požadavky, požadavky zákazníka, systémové požadavky

Prioritizace požadavků

Výhody prioritizace:

 • nalezení jádra systému
 • identifikaci důležitosti jednotlivých částí systému
 • naplánování optimálního seznamu požadavků pro jednotlivá verze (release)
 • nejdůležitějších části systému jsou implementovány první - minimalizace rizika a předělávek systému, spokojenost zákazníka

 Metody pro prioritizaci:  

 • Cost-value přístup  - pro každý požadavek se určuje číselná dvojice -  náklady na provádění (cost) a hodnota požadavku (value) - vypočte se z nich relativní hodnota, která se porovnává

Správa požadavků

Systematický přístup ke sběru, organizaci a dokumentaci požadavků, které by měly splňovat potřeby zákazníka. Správa požadavků podporuje řízení změn a usnadňuje jejich zavádění. Správa požadavků zahrnuje komunikaci mezi členy projektového týmu a stakeholdery, čímž je umožněno přizpůsobovat požadavky v celém průběhu projektu a zajistit jejich aktuálnost. Důležitým bodem je ale právě neustálá komunikace mezi členy vývojového týmu, aby se nestalo že si požadavky budou vzájemně přepisovat. 

Cílem správy požadavků je doručení kvalitního produktu v čas a s rozpočetem, na kterém se zákazník a tvůrce shodli.

Vysledovatelnost požadavků

Vysledovanost je docílena spojením informačních objektů, které mají nějakou souvislost:

 • požadavky a související systémové komponenty splňují tyto požadavky
 • systémové cíle a požadavky vycházejí z těch požadavků
 • změna návrhu a požadavků
 • testování případů a požadavků
 • systémové komponenty a zdroje potřebné k implementaci těchto požadavků

Závislost požadavků:

1.       Strukturální závislosti

·         refined-to: požadavek vyššího stupně je zušlechtěn větším počtem specifických požadavků

·         changes to: jeden požadavek se změní na jiný, když je vyvinuta nová verze tohoto požadavku

·         similar-to: jeden stanovený požadavek je podobný, nebo se překrývající, s jedním nebo více dalšími požadavky

2.       Omezující závislosti

·         requires: splnění jednoho požadavku závisí na splnění jiného

·         conflicts with: požadavek je v konfliktu s jiným, pokud nemohou existovat současně

3.       Cenové / Hodnotové závislosti

·         zvýšení / snížení ceny: pokud je jeden požadavek vybrán k implementaci, tak se cena implementace dalšího požadavku zvýší nebo sníží

·         zvýšení / snížení hodnoty: pokud je jeden požadavek vybrán k implementaci, tak se hodnota dalšího požadavku pro zákazníka zvýší nebo sníží

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam dál?