Rozšiřování jazyka UML pomocí profilů

UML profily

UML profil je kolekce stereotypů, označených hodnot a omezení. Používá se k přizpůsobení jazyka UML pro konkrétní účely. UML profily umožňují upravit jazyk UML tak, aby jej bylo možné efektivně použít v různých problémových oblastech. 

Mechanizmus rozšiřitelnosti

Stereotyp

 • Stereotyp umožňuje definovat nový prvek modelu UML, jenž je založen na existujícím prvku.
 • Musí se definovat sémantika (význam) stereotypu nově zavedeného prvku - zapisuje se poznámkou do modelu nebo do externího souboru s definicemi stereotypů.
 • Každý model může obsahovat nanejvýš jeden stereotyp.
 • Název stereotypu stačí vložit do dvojitých lomených závorek <<název stereotypu>> a připojit k novému prvku.  
 • Stereotyp může být předdefinován v UML (již zavedené stereotypy např.: <<interface>>, <<include>>, <<extends>> rozšiřující třídu v ER diagramu a asociační vazbu v use-case) stereotypy definované uživatelem mohou vypadat např. <<vyjímka>>, ... .
 • Stereotypy se používají na rozšíření meta tříd, umožňují klasifikovat elementy diagramů a tím vyjádřit další sémantiku.

Omezení

 • Tvoří omezující podmínky rozšiřující sémantiku prvku tím, že umožňují přidávat nová pravidla.
 • Omezení může být vyjádřeno v přirozeném jazyce nebo v OCL (Object Constraint Language), což je součást UML.
 • Omezení se znázorňuje ve složených závorkách.

Označené hodnoty

 • Označené hodnoty rozšiřují prvky o jejich vlastní vlastnosti.
 • Je to seznam čárkami oddělených dvojic ve složených závorkách {značka1 = hodnota1, značka2 = hodnota2, ...}
 • Značené hodnoty jsou přidané meta-atributy k meta-třídě a tvoří je vždy dvojice jméno a typ, které jsou přidruženy k určitému stereotypu.

 

Příklad:

Kam dál?