Liskov substituční princip

Substituční princip od Barbary Liskov je vlastně takovou zásadou dědičnosti v OOP. 

Říká, že potomek by měl umět vše, co předek, případně i něco navíc.

Rodičovská třída tudíž může být nahrazena svým potomkem. Všude kde lze použít nějaká třída, musí jít použít i její podtřída, aniž by uživatel poznal rozdíl.

Kam dál?