Mapování UML diagramů na kód

K mapování UML diagramů na kód dochází v první části implementační fáze vývoje. Jde o automatické vygenerování zdrojového kódu z UML diagramu.

Z diagramu tříd například vygeneruje jednotlivé rozhraní, třídy s proměnnými a prázdnými metodami. Velmi hezký tutoriál o tom jak se mapuje class diagram na kód najdete zde.

Z diagramů komponent pak vyčte a do generovaného kódu přidá požadované komponenty. Komponenta je už existující a vyměnitelná část systému s daným rozhraním skrze které jí systém používá. Jde o komponentu napsanou v zdrojovém kódu, nebo už zkompilovanou komponentu v binárním kódu, či další komponenty reprezentovanými databázovými tabulkami, dokumenty, apod.

Úkolem samotné implementace je pak dopsat těla metod, jejichž chování může být pospáno v diagramu aktivit.

Ukázka kódu z diagramu tříd

public class Storage
{
    public Ball Ball { get; set; }
    public Robot[] MyRobots { get; set; }
    public Robot[] OppRobots { get; set; }

    public Storage( ){}
}

public class Ball
{
    private Vector2D Position { get; set; }
    private Vector2D Velocity { get; set; }

    public Ball(){}
    public void setPosition(double x, double y){}
}

public class Robot
{

    private Vector2D Position { get; set; } 
    private Vector2D Velocity { get; set; }
    private Vector2D PositionMove { get; set; }
    private double Rotation { get; set; }

    public Robot(){}
    public void setPosition(double x, double y){}
    public void setPositionMove(double x, double y){}
    public void setVelocity(double left, double right){}
}

public class Vector2D
{
    private double x { get; set; }
    private double y { get; set; }

...