Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 7165
Facade 3294
Builder 3342
Struktura OS 11018
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 5931
Testovací plán 2129
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 6627
Řízení rizik 2540
Řízení projektu 2393
Plánování projektu 4510
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 3012
Čtyřvrstvá architektura 2719
OCL (Object Constraint Language) 5699
Formální metody 3494
Disciplína sběr a analýza požadavků 5934
Správa paměti 3523
Objektově orientované paradigma. 6617
Observer 3530
Kompozit 3607
Singleton 3435
Abstract factory 3693
Mapování UML diagramů na kód 7472
Návrhové vzory 12120
Struktura překladače 7025
Překladač 6836
Deklarativní programování 7780
Návrh implementace 9800
Specifikace požadavků 15270
Softwarový proces 14488
Konečné automaty 10534
Reprezentace konečných automatů 6020
Nedetermistický konečný automat 2319
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 4225
Regulární výrazy 8301
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 9647
Zásobníkové automaty 8299
Bezkontextové gramatiky 12141
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 9933
Složitost algoritmů 13078
Turingovy a RAM stroje 15198
Třída PTIME 7016
Třída NPTIME 7624
Třída NP-úplných problémů 8493
Operace s relacemi 6046
Typy binárních relací 7921
Relace 9237
Algebra 9105
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 10159
Predikátová logika I.řádu 8660
Logické zákony 4942
Výroková logika (VL) 8966
Matematická logika 3482
Obecná rezoluční metoda a logické programování 11664
Datová vrstva IS 6751
Distribuováne SŘBD 5830
Objektový datový model 10053
Indexy 7793
Datové struktury 8181
Procedurální rozšíření SQL 7729
Řízení souběhu transakcí, zamykání 6786
Transakční analýza 6517
Transakce 7139
Normální formy 15691
Funkční závislosti 19905
Dekompozice 10761
Relační datový model 16043
SQL 6563
Funkční analýza 15074
UML (Unified Modeling Language) 27112
Modelování databázových systémů 7617
Datová analýza a konceptuální model 17992
Komprese obrázků 8037
Systém barev v počítačové grafice 8629
Výstupy grafické informace 4597
Oktanové stromy 3542
BSP stromy 3316
CSG reprezentace tělesa * 3632
Reprezentace tělesa hranici 3003
Geometrické a objemové modelování * 3156
Open GL * 2801
Křivky v počítačové grafice 5794
Polcha * 1237
Křivky 4392
Spojitost křivek 5377
Projektivní prostor 5312
Afinní prostor 5448
Výpočet osvětlení 5831
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3929
Šrafování a vyplňování oblasti 2722
Ořezávání úseček a polygonů 2666
Směrování v sítích 9301
Adresování IP 5708
Šifrování a autentizace 4508
Stavový firewall 5461
Sdílení přístup ke kanálu 6329
Protokolová rodina TCP/IP 6706
Architektura mikroprocesorů 11269
Útoky 6448

Podkategorie

Kam dál?