Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 5274
Facade 2380
Builder 2493
Struktura OS 7760
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 4578
Testovací plán 1575
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 4436
Řízení rizik 1942
Řízení projektu 1746
Plánování projektu 3213
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 2338
Čtyřvrstvá architektura 1991
OCL (Object Constraint Language) 4225
Formální metody 2773
Disciplína sběr a analýza požadavků 4119
Správa paměti 2693
Objektově orientované paradigma. 4869
Observer 2743
Kompozit 2766
Singleton 2594
Abstract factory 2846
Mapování UML diagramů na kód 5849
Návrhové vzory 8668
Struktura překladače 5677
Překladač 5626
Deklarativní programování 5766
Návrh implementace 7769
Specifikace požadavků 11636
Softwarový proces 11534
Konečné automaty 8273
Reprezentace konečných automatů 4695
Nedetermistický konečný automat 1798
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 3355
Regulární výrazy 6101
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 8001
Zásobníkové automaty 6468
Bezkontextové gramatiky 9541
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 8263
Složitost algoritmů 10093
Turingovy a RAM stroje 12485
Třída PTIME 5684
Třída NPTIME 6251
Třída NP-úplných problémů 6399
Operace s relacemi 4676
Typy binárních relací 6190
Relace 7010
Algebra 6935
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 8260
Predikátová logika I.řádu 6924
Logické zákony 3437
Výroková logika (VL) 6467
Matematická logika 2581
Obecná rezoluční metoda a logické programování 8804
Datová vrstva IS 5320
Distribuováne SŘBD 4516
Objektový datový model 7956
Indexy 5339
Datové struktury 6493
Procedurální rozšíření SQL 6080
Řízení souběhu transakcí, zamykání 5342
Transakční analýza 5243
Transakce 5692
Normální formy 10604
Funkční závislosti 15122
Dekompozice 8511
Relační datový model 11676
SQL 4787
Funkční analýza 12362
UML (Unified Modeling Language) 20123
Modelování databázových systémů 6300
Datová analýza a konceptuální model 14639
Komprese obrázků 6449
Systém barev v počítačové grafice 6647
Výstupy grafické informace 3594
Oktanové stromy 2848
BSP stromy 2589
CSG reprezentace tělesa * 2865
Reprezentace tělesa hranici 2281
Geometrické a objemové modelování * 2447
Open GL * 2063
Křivky v počítačové grafice 4643
Polcha * 888
Křivky 3344
Spojitost křivek 4268
Projektivní prostor 3356
Afinní prostor 3907
Výpočet osvětlení 4425
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3027
Šrafování a vyplňování oblasti 2050
Ořezávání úseček a polygonů 2007
Směrování v sítích 6950
Adresování IP 4521
Šifrování a autentizace 3552
Stavový firewall 4073
Sdílení přístup ke kanálu 5213
Protokolová rodina TCP/IP 5441
Architektura mikroprocesorů 8266
Útoky 5413

Podkategorie

Kam dál?