Operace s relacemi

Množinové operace (sjednocení, průnik, doplněk), inverze a skládání relací.  

 

Sjednocení

Prvek a náleží do sjednocení relací R1 ∪ R2,
pokud patří do množiny R1 (a∈R1) nebo R2 (a∈R1).

  

Průnik

Prvek a náleží do průniku relací R1 ∩ R2,

pokud patří do množiny R1 (a∈R1a zároveň do R2 (a∈R1).

 

Doplněk

Doplňkem R1' k relaci R1 rozumíme všechny prvky které nepatří do R1.


Inverze

Relace R-1 ⊆ B x A je inverzní k relaci R ⊆ A x B, pokud xR-1y  právě tehdy když yRx.