Typy binárních relací

Mezi nejznámější binární relace patří ekvivalenece (=) a uspořádání (<,>, ≤, ≥).

Ekvivalence

Ekvivalence je binární relace, která je

 • reflexivní (všechna a ∈ A platí (a, a) ∈R)
  a=a
 • symetrická (pokud (a, b) ∈ R, pak (b, a) ∈ R)
  když a=b, pak b=a 
 • tranzitivní (pokud (a, b) ∈ R a (b, c) ∈ R, pak (a, c) ∈ R)
  když a=b a b=c, pak se musí a=c

Třída ekvivalence prvku a - je množina všech prvků ekvivalentních s daným prvkem a.

Uspořádání

Binární relaci nazveme neostrým uspořádáním pokud je:

 • reflexivní  (všechna a ∈ A platí (a, a) ∈R)
  ≤ a, ≥ a 
 • antisymetrická, jestliže pro všechna a, b ∈ A platí, že pokud (a, b) ∈ R a (b, a) ∈ R, pak a = b.
  když  ≤ a zároveň b ≥ a, pak se musí a=b
 • tranzitivní (pokud (a, b) ∈ R a (b, c) ∈ R, pak (a, c) ∈ R)
  když a  b a b  c, pak se musí a  c
Binární relaci nazveme ostrým uspořádáním pokud je:
 • asymetrická, jestliže pro všechna a, b ∈ A platí, že pokud (a, b) ∈ R, pak (b, a) ∉ R. 
  když a > pak nemůže platit b > a
 • ireflexivní, jestliže pro všechna a ∈ A platí (a, a) ∉R.  
  nemůže platit a b
 • tranzitivní (pokud (a, b) ∈ R a (b, c) ∈ R, pak (a, c) ∈ R)
  když a > b a b > c, pak se musí a > c
Uspořádání je úplné (lineární) pokud neexistují neporovnatelné prvky.

Minimum - je prvek menší než všechny ostatní.
Maximum - je prvek větší než všechny ostatní.
 
Infimum množiny B (inf B) - je největší prvek, který je však pořád menší než prvky množíny B.
Suprebum množiny B (sup B) - je nejmenší prvek větší než prvky množiny B.