Adresování IP

Adresu sítě přiděluje oblastní správce (pro Evropu RIPE).

Adresu je 32bitová (8b.8b.8b.8b) a skládá se z adresy sítě + adresy uzlu v rámci sítě. Kolik bitů tvoří adresu sítě se dozvíme z masky (255.0.0.0 znamená že prvních 8b je adresa sítě). Soukromé sítě maji vyhrazené rozsahy adres (192.168.0.0 - 192.168.255.0, aj.) a nesmí být připojené na Internet přímo ale přes router, který přes proxy adresy přeloží.

IP adresy se dělí na:

  • unicast - adresa jednoho konkrétního počítače
  • multicast - adresa pro více počítačů najednou
  • broadcast - adresa na všechny počítače. Šíří se jen v rámci segmentu počítače, dál není propuštěna (255.255.255.255)
  • loopback - zpětnovazební adresa, pošle paket zpátky na vlastního počítač (127.0.0.1)

NAT (Network Address Translation)

Překlad zdrojové nebo cílové IP adresy na IP adresu sítě (nejčastěji v vnitřní s privátními adresami na síti vnější s veřejnými adresami). Probíhá na routrech, které k tomu využívá překladové tabulky.

  • Dynamický NAT - používá se v případě kdy máme více počítačů než přidělených veřejných adres a chceme, aby měly všechny stroje přístup k veřejné síti. Pak veřejné adresy plavou v poolu a jsou přidělovaný dle potřeby.
  • Statický NAT - mapuje konkrétní adresu vnitřní sítě na konkrétní adresu vnější sítě.
 
Kam dál?