Datová vrstva IS

Datová vrstva informačního systému odděluje aplikaci od databáze. Jde o třídy a funkce zajišťující komunikaci s databázi.

ODBC (Open DataBase Conectivity) je standartizované API pro přístup k databázovým systémům. ODBC se snaží poskytovat přístup nezávislý na programovacím jazyku, databazovem systému a operačním systému. 

JDBC (Java DataBase Conectivity) javovské API pro unifikovaný přístup k databazi. Bez ohledu kde jsou data uložena - SQL databáze, Oracle, XML, CSV,... - se s nimi přes JDBC pracuje stejně.

ADO.NET (Active Data Object) specifikace (knihovna) pro přísutupu k datový zdrojům na platformě .NET.

ASP.NET - knihovny pro informační systémy na platformě .NET. Pro komunikaci s databazi využívají ADO.NET.

Java2EE - knihovny pro informační systémy na platformě Java.

ORM - objektově relační mapování namapuje data z databaze do objektové struktury reprezentující (část) databázi. Mapofání objektového modelu na databazi pak může být manuální příkažem commit, automatické zapnutím autoCommit a nebo smíšené. 

Hibernate - ORM nástroj založený na Javě

Kam dál?