Distribuováne SŘBD

Distribuovaná databáze má data rozdělené na více počítačích. Přičemž je zachována transparentnost uživateli se jeví jako by byla celá databáze na jednom místě. A autonomnost s lokálními bázemi dat je možné pracovat nezávisle na ostatních databázich.

Replikace dat (přítomnost duplicitních dat) zajišťuje plnou funkčnost databáze i když nějaký uzel vypadne. Díky tomu se dist. databaze i samozalohuje.

Fragmentace - distribuovaná databáze má je rozdělená do více uzlů. Podle toho zda ji rozsekáme po sloupcích či po řádcích jde o fragmentaci vertikální či horizontální.

Podle toho jak je dist. databaze řešena a kam směřují dotazy ji dělíme na:

  • Centralizovanou - všechny dotazy směřují do centrálního uzlu s řídící jednotkou. Nebezpečí výpadku tohoto uzlu.
  • Decentralizovanou - každý uzel má svou řídící jednotku. Vysoké nároky na obsluhu.
Ideální je kombinovat oba přístupy.
Kam dál?