Funkční analýza

Zatímco datová analýza se zabývá strukturou obsahové části systému (strukturou databaze), funkční analýza řeší funkce systému. Funkční analýza tedy vyhodnocuje manipulaci s daty v systému. Skrze DFD (Data Flow Diagramy) analyzuje toky dat, základní funkce systému a aktéry, kteří se systémem pracují. Výstupem jsou pak minispecifikace - podrobné analýzy elementárních funkcí systému. 

Diagram datových toků (DFD - Data Flow Diagram)

DFD je grafický nástroj pro modelování funkcí a vztahů v systému. Znázorňuje nejen procesy (funkce) a datové toky ke kterým v systému dochází, ale definuje také hlavní aktéry a jejích omezení nad systémem. DFD diagram obsahuje tyto prvky: aktér (obdélník mimo systém), proces (kruh uvnitř systému), datové toky (šipky) a paměť (viz. obr. Akce a Člen).

DFD diagramy lze zakreslit v různých úrovních. Např. proces Evidence akcí na obrázku vpravo lze dále rozkreslit dalším DFD, obsahující procesy vytvoření a editace akce. DFD nejvyšší úrovně se nazývá kontextový diagram. Znázorňuje pouze práci aktérů se systémem jako celkem. Systém v kontextovém diagramu vystupuje jako černá skříňka a v diagramu tedy nejsou použity prvky procesu a paměti.

Minispecifikace

Podrobná analýza algoritmů elementárních funkcí, tedy procesů nejnižší  úrovně DFD. Při tvorbě minispecifikace se používá přirozený jazyk, tak aby byla minispecifikace nezávislá na implementaci v konkrétním prostředí. Měla by však být strukturovaná a  používat standardní programové struktury (větvení, cykly,...).

IF všechny výrobky v objednávce jsou rezervovány,
THEN pošli objednávku k dalšímu zpracování oddělení prodeje.
OTHERWISE,
  FOR EVERY nezarezervovaný výrobek v objednávce DO:
     Zkus najít volný výrobek a rezervuj ho.
     IF výrobek není na skladě,
     THEN informuj správce.