Modelování databázových systémů

Databázový systém můžeme modelovat třemi datovými modely. 

Ve fázi analýzy se používá konceptuální model, který modeluje realitu na logickou úroveň databáze. Konceptuální model je výsledkem datová analýza a je nezávislý na konkrétní implementaci. 

V implementační fázi si pak pomáháme databázovými modely, kde modelujeme vazby a vztahy (realitu) na konkrétní tabulky (obecně SŘBD). Databázový model můžeme dále dělit na relační a síťový model. Fyzickým uložením dat na paměťové médium se zabývá interní model.

 

 


Ukázka ER diagramu část konceptuálního datového modelu (vice. zde)

Ukázka relačního datového modelu


Ukázka síťovéhodatového modelu