Správa paměti

Správa paměti je v informatice soubor metod, které operační systém používá při přidělování operační paměti jednotlivým spuštěným procesům. 

V jazyce Java i C# je správa paměti plně automatizovaná. O uvolňování paměti se stará separátní vlákno, které běží s nízkou prioritou a zajišťuje kontinuální sledování nepoužitých bloků paměti. Přidělování paměti se provádí operátorem new.

Úrovně správy paměti

 • Technické vybavení
  • registry, cache
 • Operační systém
  • virtuální paměť
  • segmentace, stránkování
 • Aplikace
  • Přidělování paměti
  • Regenerace paměti
   • Manuální – delete, dispose, free(), …
   • Automatická – garbage collection

Garbage collector (GC) - je obvykle část běhového prostředí (programovacího) jazyka, nebo přídavná knihovna, podporovaná kompilátorem, hardware, operačním systémem, nebo jakoukoli kombinací těchto tří. Má za úkol automaticky určit, která část paměti programu je už nepoužívaná, a připravit ji pro další znovupoužití.

Kam dál?