16 Hra - panák zvedá krabici

V dnešní lekci jsme přidali panákovi možnost přenášet břemena. Co vám budu vyprávět, zde je kód:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<META charset="UTF-8">

<style>
#panak {
width:50px;
position:absolute;
top:300px;
left:600px;
}
#blok{
width:50px;
position:absolute;
}
</style>

</HEAD>

<BODY onKeyPress="tuk(event)" >
<img src="/vec2.jpg" id="blok">
<img src="/panak.png" id="panak">
<SCRIPT>
var zleva = 600;
var svrchu = 300;
var drzim = false; //promenna drzim reprezentuje stav (false = ne = nedrzim, true=ano=drzim)

function tuk(event){
var x = event.keyCode;

if(x==119){ //W sipka hore
svrchu=svrchu-40;
document.getElementById("panak").style.top=svrchu+"px";
if(drzim){
premistiVecKeMe();
}
}
if(x==115){ //S sipka dole
svrchu=svrchu+40;
document.getElementById("panak").style.top=svrchu+"px";
if(drzim){
premistiVecKeMe();
}
}
if(x==97){ //A sipka doleva
zleva=zleva-40;
document.getElementById("panak").style.left=zleva+"px";
if(drzim){
premistiVecKeMe();
}
}
if(x==100){ //D sipka doprava
zleva=zleva+40;
document.getElementById("panak").style.left=zleva+"px";
if(drzim){
premistiVecKeMe();
}
}
if(x==13){ //enter
premistiVecKeMe();

}
if(x==107){ //drzim
drzim=true;
}
if(x==109){ //pustim
drzim=false;
}}
function premistiVecKeMe (){
document.getElementById("blok").style.left=zleva;
document.getElementById("blok").style.top=svrchu;
}


</SCRIPT>
</BODY>

</HTML>
Kam dál?