14 Pole

Pole (po anglicky array) je speciální proměnná. Pokud vnímáme klasickou proměnnou jako hrníček, pak pole je nádoba rozdělena do přihrátek. Třeba takové přihrádky na šroubky, z kterých můžeme secvakat libovolně dlouhou řadu.

Pole může obsahovat libovolné množství hodnot. Abychom se v těch hodnotách vyznali, jsou přihrádky očíslovány tzv. indexy. Pole vždy čísluje své přihrádky od nuly. První je tedy nultá.

Pojďme si teď vytvořit pole z obrázku vpravo:

var modre = [3, 2, 4, 1];

Vytvořili jsme pole, které se jmenuje modre a obsahuje hodnoty 3, 2, 4, 1. Abychom se dostali k těmto hodnotám, musíme použít index, který jasně určí přihrátku, do které se v poli máme podívat. Kromě názvu pole musíme do hranatých závorek zadat index (číslo přihrátky) např.: modre[2].

//vypis hodnoty v poli z indexem 2,0,1
document.write(modre[2]); document.write(modre[0]); document.write(modre[1]);

Na výstupu pak bude 432 (viz. obrázek vpravo), neboť na třetí pozici pole (index [2] neboť se čísluje od nuly) je uložena hodnota 4, na první pozici index [0] je trojka a modre[1]=2.

Jak mne mile překvapilo, javascript už zvládá příkaz

document.write(modre);

jenž vypíše celé pole. Pokud by to nefungovalo, museli bychom vypisovat pole pomocí cyklu, podobně jako si na dalším příkladě ukážeme výpočet průměru.

 Př.: Výpočet průměru:

var znamky = [1,3,1,5,4,2,3,2,1,4,1,2];    //pole známek z kterých chceme vypočítat průměr

//vypočet průměru (sečíst všechny známky a vydelit počtem známek)
var soucet = 0; //promenna do které budu scitat znamky
var pocet_znamek = znamky.length; //pocet znamek = velikost pole (pocet prvku v poli)
for(var i = 0; i < pocet_znamek; i=i+1) //každou známku z pole známek
{
soucet = soucet + znamky[i]; //přičti k proměnné soucet
}
var prumer = soucet / pocet_znamek; document.write("průměr je "+prumer);
Kam dál?