07 Funkce s parametrem

Funkce s parametry


Minule jsme si řekli, že funkce je jakýsi podprogram. Dnes si vysvětlíme funkci z pohledu matematiky a využijeme ony závorky, které jsme zatím nechávali prázdné. Funkce s parametrem je v podstatě to samé co matematická funkce. Tu si můžeme představit jako černou skříňku, do kteřé z jedne strany něco cpeme (x) a z druhé nám něco vypadává (y). V té černé skříňce se provede nějaký výpočet a vyplivne to výsledek.

Př.4: Ukázka funkcí v matematice

f(x) = y

f(x) = x + 2;        // definice funkce v matematice

f(1) = 1 + 2 = 3;    // funkce f(x) udělala z jedničky trojku...
f(2) = 4;        // ... z dvojky čtyřku
f(3) = 5;        // ... z trojky pětkuPř.5: Funkce s parametrem v JavaScriptu

    var hoho = mojeFunkcniFunkce(3);
    document.write(hoho);

    function mojeFunkcniFunkce (vstupniPromenna)
    {
        var vysledek = vstupniPromenna + 2;   
        return vysledek;            //vyplivni vysledek z funkce
    }

Kam dál?