04 Funkce a Události

Funkce

Funkce je takový podprogram, který můžeme zavolat, kdykoli se nám zlíbí.

Př.1:

var cislo1 = 4;
var cislo2 = 10;
var cislo3 = 0;
var text1 = "bububu";
vypisPromenne();  // volání funkce jménem vypisPromenne
cislo3 = cislo2 + cislo1;
vypisPromenne(); // volání funkce jménem vypisPromenne function vypisPromenne () // definice funkce vypisPromenne
{ document.write("<br>cislo1 = "+cislo1);
document.write("<br>cislo2 = "+cislo2);
document.write("<br>cislo3 = "+cislo3);
document.write("<br>text1 = "+text1);
document.write("<hr>");

Událost

Událost je vlastnost html_tágu, která umožňuje propojit tág se skriptem (nejlépe zavoláním nějaké funkce). Událost je něco co provede uživatel. Například najede myší, či klikne na nějaký html objekt (obrázek, tlačítko, text,...).

Př.2:

 ...
<img src="/obr/oblicej01.jpg" onClick="klik();" id="obrazek">
...
 <SCRIPT>
        function klik ()
        {
            document.getElementById("obrazek").src="/obr/oblice2.jpg";
        }
</SCRIPT>

V příkladu 2 jsme k obrázku definovali událost onClick (kliknutí myši). Klikneme-li myší na obrázek se zavolá funkce klik(), která je definovaná v části skriptu. Funkce klik() obsahuje jediný příkaz, který prohledá document, najde tág s id="obrazek" a tomuto tágu nastaví vlastnost src na oblicej2.jpg. Jinými slovy funkce klik, změní obrázek.

Seznam událostí: https://www.jakpsatweb.cz/javascript/udalosti.html

tlacitko.html

ksichty.html

images/krprog/lekce4/DSC066??.JPG , přičemž ?? = 24 - 52

Kam dál?