Javascript regulární výrazy v příkladech

  var str = "Ahoj jak se máš? jak, jak jak?";
  var re = new RegExp(".* "); //vše co je před mezerou nahraď X
  result= str.replace(re,"X");  //Xjak?

  re = new RegExp(". "); //znak před první mezerou nahraď X
  result= str.replace(re,"X");  //AhoXjak se máš? jak, jak jak?

 var re = new RegExp("jak"); //první jak nahraď X
  result= str.replace(re,"X"); //Ahoj X se máš? jak, jak jak?

Kam dál?