Open Calc - obsahuje bunka text

Podminka ktera zjisti, zda dana buňka (A3), obsahuje daný text ("potraviny").

=IF(ISERR(FIND("potraviny";A3));"neobsahuje";"obsahuje")

 

Jinak samotná funkce vrátí pozici na které se slovo nachází (číslo indexu) a hodnotu #VALUE! v případě že tam hledaný řetězec není.

FIND("potraviny";A3)

Kam dál?