Random (náhodné) číslo v JavaSriptu

Jak vygenerovat náhodné číslo. Syntaxi budu psát pro JavaSript, ale princip platí i pro jiné programovací jazyky. Příkaz random, generuje náhodné číslo v intervalu 0-1. Například 0.2, nebo 0.7568, apod. Tento iterval musíme nátáhnout matematickou úpravou (trojčlenkou) dle potřeby.

Chceme-li generovat náhodné číslo 0-10, stačí nám to vynásobit desítkou. Obdobně pak pro interval do stovky posuneme desetinnou čárku o dvě desetinná místa. Trochu pořešit pak musíme krajní hodnoty (zaokrouhlit dolů či nahoru?)

Náhodné číslo 0-5

Math.floor((Math.random() * 6));  //vyber náhodné číslo a zaokrouhli dolů

Náhodné číslo 1-5

Math.floor((Math.random() * 5)+1);  //vyber náhodné číslo a zaokrouhli dolů

Kam dál?