File open

Následující příklad pro načtení dat ze souboru je dobré mít v odchytávači vyjímek (try - catch).

File file = new File(url);
FileInputStream fin = new FileInputStream(file );
// ImputStrem -> String
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(fin));

String line = null;
String allfile = "";
while ((line = reader.readLine()) != null) {
allfile = allfile + line +"\n";
}

 

Problém - přečtený string obsahuje mezery

Obsahuje-li načtený string (line) mezery mezi všemi znaky, problém bude v kódování načítaného souboru. Mě to robilo v případě že byl načtaný soubor zakodován v Unicode. ANSI bylo ok.