ScrollView

Bacha, tag ScrollView může obsahovat pouze jeden tag. Je-li tedy vnitřek ScrollView složen z více komponent, je třeba je zabalit např. do LinearLayoutu.

<ScrollView android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content">

<LinearLayout android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="vertical">

/* Více prvků*/

</LinearLayout>

</ScrollView>
Kam dál?