Android styly

Styl

K nastylování mimo layout se používají tzv. resources xmlka schované ve složce res/values/. To může obsahovat několik sytlů, které jsou definovány <style name="id_stylu">.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <style name="bocek"parent="@android:style/TextAppearance.Medium">
        <item name="android:layout_width">fill_parent</item>
        <item name="android:layout_height">wrap_content</item>
        <item name="android:textColor">#00FF00</item>
        <item name="android:typeface">monospace</item>
    </style>
</resources>


Aplikace stylu v layoutu

Na prvek layoutu se styl aplikuje pomocí atributu style. Stejně jako když taháme text z res/values/string.xml

style="@style/blocek"

 

Více na: http://developer.android.com/guide/topics/ui/themes.html

Kam dál?