CSG reprezentace tělesa *

Computer Solid Geometry (CSG) je metoda reprezentace těles. Tělesa jsou tvořena za pomocí standardních primitivních těles (kvádr, hranol, válec, kužel, koule, toroid, ...) regularizovaných booloských operací a geometrických transformací.

Uživatel si naskládá primitivní (či dříve vytvořené) tělesa do prostoru a aplikuje na ně boolovské operace jako sjednocení, průnik, rozdíl, čímž vznikne nový útvar.

Z hlediska datové struktury jsou tělesa popsány stromem. Listy stromu odpovídají primitivním tělesům a transformacím, vyčteme z nich tedy rozmístění a velikosti těles. Zbylé uzly tvoří boolovské operace které jsou nad tělesy vykonány. Graf vpravo je datová struktura tělesa na obrázku. CSG strom je binární, pokud chápeme boolovské operace jako binární, jinak tomu být nemusí.

Výhoda stromové struktury je že uchovává historii modelace tělesa, kterou lze využít při další úpravě. Další výhodou CSG tohoto přístupu je jednoduchost boolovských operací. Na rozdíl od hraniční metody, není třeba náročného výpočtu hranic nového tělesa.