Škola VŠB

Počet zobrazení 
Titulek Zobrazení
Předměty 7181
Facade 3307
Builder 3349
Struktura OS 11056
Modelovací jazyky byznys procesů – IDEF0, UML, EPC, BPMN 5960
Testovací plán 2137
Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 6719
Řízení rizik 2545
Řízení projektu 2398
Plánování projektu 4526
Klasifikace, prioritizace, správa, vysledovatelnost a závislost požadavků. 3020
Čtyřvrstvá architektura 2738
OCL (Object Constraint Language) 5722
Formální metody 3503
Disciplína sběr a analýza požadavků 5959
Správa paměti 3535
Objektově orientované paradigma. 6660
Observer 3548
Kompozit 3632
Singleton 3451
Abstract factory 3717
Mapování UML diagramů na kód 7511
Návrhové vzory 12179
Struktura překladače 7052
Překladač 6845
Deklarativní programování 7802
Návrh implementace 9839
Specifikace požadavků 15351
Softwarový proces 14542
Konečné automaty 10587
Reprezentace konečných automatů 6039
Nedetermistický konečný automat 2335
Množinové operace nad regulárními jazyky (konečnými automaty) 4243
Regulární výrazy 8344
Uzávěrové vlastnosti třídy regulárních jazyků 9681
Zásobníkové automaty 8339
Bezkontextové gramatiky 12199
Algoritmická rozhodnutelnost (řešitelnost) problému 9962
Složitost algoritmů 13155
Turingovy a RAM stroje 15248
Třída PTIME 7058
Třída NPTIME 7653
Třída NP-úplných problémů 8534
Operace s relacemi 6067
Typy binárních relací 7959
Relace 9286
Algebra 9140
Rezoluční pravidlo a algoritmus unifikace v predikátové logice 1. řádu 10209
Predikátová logika I.řádu 8705
Logické zákony 4981
Výroková logika (VL) 8994
Matematická logika 3500
Obecná rezoluční metoda a logické programování 11732
Datová vrstva IS 6777
Distribuováne SŘBD 5854
Objektový datový model 10117
Indexy 7814
Datové struktury 8214
Procedurální rozšíření SQL 7769
Řízení souběhu transakcí, zamykání 6814
Transakční analýza 6540
Transakce 7166
Normální formy 15807
Funkční závislosti 20028
Dekompozice 10807
Relační datový model 16148
SQL 6588
Funkční analýza 15121
UML (Unified Modeling Language) 27258
Modelování databázových systémů 7632
Datová analýza a konceptuální model 18044
Komprese obrázků 8071
Systém barev v počítačové grafice 8660
Výstupy grafické informace 4609
Oktanové stromy 3548
BSP stromy 3333
CSG reprezentace tělesa * 3643
Reprezentace tělesa hranici 3011
Geometrické a objemové modelování * 3162
Open GL * 2809
Křivky v počítačové grafice 5820
Polcha * 1239
Křivky 4409
Spojitost křivek 5393
Projektivní prostor 5368
Afinní prostor 5482
Výpočet osvětlení 5861
Generování základních grafických prvků v rastrové grafice 3935
Šrafování a vyplňování oblasti 2726
Ořezávání úseček a polygonů 2672
Směrování v sítích 9345
Adresování IP 5717
Šifrování a autentizace 4526
Stavový firewall 5489
Sdílení přístup ke kanálu 6343
Protokolová rodina TCP/IP 6730
Architektura mikroprocesorů 11318
Útoky 6453

Podkategorie

Kam dál?