Návrh implementace

Návrh implementace je druhá fáze vývoje softwaru. Jde o abstrakci zdrojového kódu, která bude sloužit jako hlavní dokument programátorům v další implementační fázi.

V fázi návrh implementace se uplatňují tyto UML diagramy:

 • Diagram tříd -

  Třídní diagram
  statický pohled na systém zobrazuje třídy a vztahy mezi nimi. 
 • Sekvenční diagram - popisuje iterace mezi objekty v čase (viz. zde).
 • Diagram spolupráce - zaměřuje se podobně jako sekvenční na iterace mezi objekty, ale bez časové posloupnosti.
 • Stavový diagram - popisuje životní cyklus objektu a stavy ve kterých se může nacházet.

 • Diagram nasazení ukázka webového servru
  Diagram nasazení - popisuje konfigurací systému
  (rozmístění HW a SW).