Kalkulačka trojčlenka

Trojčlenjka k dodělání:

<html>
  <head></head>
  <body>
        <!-- Toto je můj komentář-->
        Ahoj světe...
        <br>
        <input id="vstup1" type="text" value="555"> 
        <input id="vstup2" type="text" value="50"><br><br>
        <input id="lucka1" type="text">
        <input id="vysledek" type="text">
        <br><br>
        <input type="button" value="Spočítej" onClick="pocitej()">
  </body>
 
  <script>
        var promA = document.getElementById("vstup1").value;
        var promB = document.getElementById("vstup2").value;
        var promC = document.getElementById("lucka1").value;
 
        promA = parseInt(promA,10);
        promB = Number(promB);
         
        document.getElementById("vysledek").value= pocitej();
 
 
 
        function pocitej(){
                document.getElementById("vysledek").value="Kliklo se!";
        }
 
  </script>
 
</html>
Kam dál?