Javascript - timer (vlánko) setInterval

Timer (vlákno) slouží k volání funkce v pravidelném časovém úseku. Nastavíme jej tímto příkazem:

setInterval("krok()",1000);

Tímto se bude každou sekundu (1000ms) volat funkce krok();

více na https://www.jakpsatweb.cz/javascript/casovani.html

 

Takto můžeme dělat různé animace. Např.:

kutaliSe.html

 

 

Kam dál?