Algoritmy spojování

Nested loop O(n,m)

pomocí 2 zanořených foreachu - když se id rovnají spojí je

Merge join O(n*log n)

- má to seřazené, prochází hodnoty obou tabulek a když se rovnají spojí je

Hash join

- z prvni udela hash tabulku

- druhy se dotazuje na hash se svymi id

Kam dál?